Corporate Social Responsibility Environmental Issues

1. Dahlsrud A. (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, “Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 15.

2. Drożyner P., Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2009), Aspects of social responsibility in pro-quality organization management, in: J.S. Marcinkowski (eds.), General problems of work safety. Work safety management, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.

3. Herva M., Franco A., Eugenio F., Carrasco E.F., Roca E. (2011), Review of corporate environmental indicators, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 19.

4. ISO Environmental management systems. Requirements with guidance for use, International Organization for Standardization, Geneva.

5. ISO Environmental management systems. General guidelines on principles, systems and support techniques, International Organization for Standardization, Geneva.

6. ISO Guidance on social responsibility, International Organization for Standardization, Geneva.

7. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Drożyner P. (2013), The Role of Maintenance in Reducing the Negative Impact of a Business on the Environment, in: M. G. Erechtchoukova, P.A. Khaiter, P. Golinska (eds.), Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, EcoProduction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

8. Jastrzębska E. (2011), Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: J. Reichel (eds.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, FOB, MG, Warszawa.

9. MacLean R. (2009), Entering the Four th Environmental Wave, An examination of the emerging environmental dynamics facing organizations, “Environmental Quality Management”, Vol. 19, Iss. 1.

10. Nierzwicki W. (2006), Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa.

11. Poskrobko B. (red.) (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.

12. Zaiţ D., Onea A.N., Tătăruşanu M., Ciulu R. (2013), On reasons of corporate social responsibility: an integrative perspective, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie nr 61, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

What are Global Environmental Issues?

Current Global Environmental Issues

Wisconsin Environmental Issues